Oficiální stránky obce Sudice

Díky nové výstavě se můžete vrátit 360 milionů let zpátky v čase

15. 6. 2023

V pátek 23. 6. 2023 bude ve Vlastivědném muzeu v Olomouci zahájena nová výstava Karbon – pozdrav z prvohor. Díky ní se můžete vrátit 360 milionů let zpátky v čase a ponořit se spolu s námi do šera kamenouhelných pralesů a spočinout pod korunami rostlinných obrů.

 

TZ:


Pojďte se s námi ponořit do šera kamenouhelných pralesů a spočinout pod korunami rostlinných obrů. Ukryjte se před mračny obřího hmyzu a staňte se svědky velkého rozvoje obyvatel močálů a tůní, obojživelníků a plazů, kteří dokázali vystoupit na souš a během karbonu ovládli celou Zemi. Právě teď máte jedinečnou příležitost, protože Vlastivědné muzeum v Olomouci otevírá novou výstavu Karbon – pozdrav z prvohor.

Předposlední útvar prvohor, karbon, začal před přibližně 360 miliony let a rozhodně nepatřil k nejklidnějším obdobím v geologické minulosti naší planety. Naopak. Jednalo se o velice bouřlivou a dramatickou dobu, v níž probíhaly horotvorné pochody měnící podobu celé Země. Své jméno pak dostal podle rozsáhlých ložisek černého uhlí, které v té době vznikalo ze stromovitých přesliček, plavuní a kapradin.

“Pokud chcete více poznat tento dramatický úsek dějin Země, musíte projít celou naší novou výstavou. Podíváte se na mapu tehdejšího světa a na nezvyklou polohu jednotlivých kontinentů. Zjistíte, že naši budoucí republiku zahřívalo tropické slunce. Seznámíte se také s živočichy, kteří v té době žili. A to díky našim muzejním sbírkám minerálů, hornin i zkamenělin,” přibližuje výstavu Tomáš Lehotský z Vlastivědného muzea v Olomouci, který je zároveň jedním z autorů výstavy.

Výstava je věnována geologickému útvaru, který je hojně zastoupen v České republice i na Olomoucku. Karbonské horniny totiž budují prakticky celý Nízký Jeseník i Drahanskou vrchovinu. Tvoří i nejvyšší „hanáckou horu“ Velký Kosíř. Ostatně i historické jádro města Olomouce je postaveno na skále z karbonských slepenců a drob.

Výstava vznikla dlouholetou spoluprací geologů Tomáše Lehotského z Vlastivědného muzea v Olomouci a Vladimíry Jaškové z Muzea a galerie v Prostějově. Autoři se snaží podat návštěvníkovi ucelené informace nejen o rozmanitosti karbonského života. Připravili mnoho instruktivních výstavních panelů, které doplňují četné sbírkové předměty vystavené ve vitrínách. Samotné pojetí panelů je velmi netradiční – namátkou uveďme jen několik jejich názvů: „Karbonské pralesy“ pojednávají o přesličkách, plavuních a kapradinách dosahujících obrovského vzrůstu, panely „Svět v karbonu“ a “Karbon ve světě” představují tehdejší mladoprvohorní rozmístění kontinentů a dnešní rozšíření karbonských hornin na Zemi. O zkamenělinách, které můžeme najít při toulkách Nízkým Jeseníkem a Drahanskou vrchovinou, informuje panel “Život zakletý v břidlici” a nesmíme zapomenout ani na využití karbonských hornin od drob určených k výrobě drceného kameniva, přes pokrývačské břidlice až k černému uhlí – tedy „Karbon, kde bychom ho nečekali“.

Chcete se dozvědět, jak velký hmyz brázdil vzdušné prostory v karbonu? Kolika metrů dosahovaly majestátní kapradiny? Nebo jaké dnešní byliny rostly dříve jako stromy? Právě pro vás je určena výstava Karbon – pozdrav z prvohor. Instalována bude v Handkeho sále Vlastivědného muzea v Olomouci v termínu 23. 6. 2023 – 22. 10. 2023.

 

Podrobnější informace podá

RNDr. Tomáš Lehotský, Ph. D.

paleontolog

e-mail: lehotsky@vmo.cz

tel: 585 515 129

 

 

Last modified: 15. 6. 2023

Comments are closed.

Skip to content