Oficiální stránky obce Sudice

OBECNÍ SYMBOLY

Obec má svůj erb i prapor. Historicky první erb ukazuje hlavu a bustu Jana z Žerotína. Nejstarší známá městská pečeť pochází z roku 1723, byla však pořízena z pečetidla pocházejícího zřejmě ze sedmdesátých let 16. století. V jejím pečetním poli je volně bez štítu vousatá mužská hlava. Pečeť z roku 1842 ukazuje totéž vyobrazení umístěné v kruhu. Vyobrazení představuje hlavu Jana Křtitele, jenž byl patronem místního dřevěného farního kostela, který při stavbě nového chrámu vyhořel. Svatý Jan Křtitel je patronem i současné krásné pseudogotické baziliky.

Popis znaku: představuje hlavu Jana Křtitele na zlaté míse v červeném poli

Popis praporu: 16. září 1994 byl starostovi obce Františku Petrošovi předán dekret o užívání obecního praporu, jehož oficiální popis zní: "červený list s hlavou sv. Jana Křtitele z obecního znaku uprostřed, průměr žluté mísy je dvě třetiny šířky listu a poměr šířky k délce listu je 2 : 3".

Skip to content