Oficiální stránky obce Sudice

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Obecné zásady chování při mimořádné události

Čísla tísňového volání

150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie ČR
112 Evropské tísňové volání

Při volání na některou z tísňových linek uveďte

- Kdo volá
- Co se stalo
- Místo události (město, ulice, číslo domu, křižovatka apod.)
- Další údaje podle požadavku operátora

Obecné zásady v případě ohrožení

Respektujte - a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)

Nerozšiřujte - poplašné a neověřené zprávy.

Varujte - ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

Netelefonujte - zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

Nepodceňujte - vzniklou situaci.

Pomáhejte - sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

Uvědomte si - že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Dobré mít doma!

CO DĚLAT .... aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí

Nenahraditelný pomocník pro každodenní situace, v nichž se můžete ocitnout - a to nejen doma, ale i na cestách po Evropě

Šikovný kapesní pomocník praktického formátu poradí CO DĚLAT…, když se stane nehoda, začne hořet, přijde velká voda, začne houkat siréna, najdete podezřelé zavazadlo či injekční stříkačku....

Jak správně poskytnout První pomoc

Skip to content