Oficiální stránky obce Sudice

ÚNIK ŠKODLIVÉ LÁTKY

Při úniku škodlivé látky

- kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor. Není - li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne sklepů), pokud možno do vyšších pater
- oznamte situaci na linku 150
- všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd. (použít izolepu, mokré textílie...), neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné
- vypnout klimatizaci, digestoře a jiné prostředky nuceného oběhu vzduchu
- při průniku škodliviny do Vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům
- chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké apod.)
- při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte
- sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic

Skip to content