Oficiální stránky obce Sudice

 

 


Současnost obce

Obec Sudice se nachází na Hlučínsku. Hlučínsko se rozkládá na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji u česko-polských hranic. Nachází se v blízkosti měst Opava a Ostrava a těsně u hranice s Polskem. Rozprostírá se na území o rozloze 316 km2 v pásu Hlučínské pahorkatiny, která se lehce vlní v krajině a posléze padá do údolí Poopavské nížiny. Území je na východě orámováno Beskydami a na západě Jeseníky, na jihovýchodě ho ohraničuje řeka Odra a na jihu řeka Opava.

 

Obec Sudice je pohraniční obcí ležící severovýchodním směrem od městečka Kravaře v jižní části malebného údolí Sudického výběžku, jehož tvar na mapě je tak zřetelný, že nezaniká ani v přehledných mapách malých měřítek, ve vzdálenosti 20 km od Opavy a 30km od Ostravy. Katastr má rozlohu 942,7 ha a leží v nadmořské výšce 220 až 260 metrů nad mořem. Krajina v okolí Sudic je převážně zemědělského charakteru, na které hospodaří dva zemědělské subjekty CETA s.r.o. Kobeřice a Zemědělská farma Rohov. V obci žije v současné době 660 obyvatel. V obci je postaveno 163 rodinných domů a pět domů bytových. Obec má dvě náměstí, hlavní v centru obce s parkem a menší u chrámu svatého Jana Křtitele, pojmenovaného po jeho staviteli – Náměstí Pátera Arnošta Jureczky. Obec má také dvanáct ulic. Od roku 1992 používá obec obecní symboly, prapor a znak, na kterém je v červeném štítě setnutá hlava svatého Jana Křtitele na zlatém talíři. Sv. Jan Křtitel je patronem místního římskokatolického chrámu. Obec je členem Svazku obcí Hlučínska, Svazku obcí Mikroregionu Hlučínsko-západ, Místní akční skupiny Hlučínsko, Spolku programu obnovy venkova, Svazu měst a obcí České republiky a regionálního sdružení obcí pro Česko Polskou spolupráci Euroregionu Silesia.

 

První písemná zmínka o obci je z roku 1327. Nejstarším známým vlastníkem obce byl dominikánský klášter v Ratiboři, kterému Sudice prodal opavský kníže Mikuláš v r. 1327. V r. 1330 je však držel již Jindřich Svojše ze Sudic. Zřejmě ještě ve 14. století zde byla vybudována tvrz, jejíž majitelé se velmi rychle střídali. Počátkem 15. století už zde byl farní kostel. V 1. pol. 16. století byly Sudice povýšeny na městečko a rozděleny na dvě části, které spojili v r. 1557 Oderští z Lidéřova. Na místě původní tvrze snad dal Jan Benedikt Panský ze Šibic postavit ve 2. pol. 17. století menší barokní zámek, který však byl za dalších majitelů Henneberků v r. 1786 zbořen. Dnes se již ani neví, kde přesně stál. Z pověstí, které se dochovaly, se říkalo, že z římskokatolického hřbitova vedla tajná chodba až do zámku. Lidé i znali místo ústí do tajné chodby na hřbitově, ale dnes už tomu zřejmě nikdo nevěří. To již byl dříve samostatný statek Sudice od r. 1774 spojen s dolnobenešovským panstvím. Historickým přelomem v životě obce byly události v polovině 18. století, kdy po prohrané válce v r. 1742 postoupila Marie Terezie část Slezska Prusku a život obce se stal v dalších letech součástí jeho vývoje.

 

Po skončení I. světové války byly v roce 1920 Sudice jako ostatní obce Hlučínska připojeny k Československé republice a patřily do okresu Hlučín, od roku 1928 pak pod okres Opava. Po Mnichovu 1938 se opět stalo Hlučínsko součástí Německé říše. To pro občany těchto obcí ovšem znamenalo nabytí německého občanství a povinnost narukovat k Wermachtu. Za druhé světové války padlo na frontách skoro devadesát místních občanů. V průběhu konce války probíhaly v obci, i mimo ní, samotné těžké boje. Do Sudic se dostala sovětská vojska již 28. 3. 1945 a obec se stala první osvobozenou obcí okresu Opava. Během bojů Sudice vyhořely téměř ze dvou třetin a byly hodně poškozeny. Po druhé světové válce bylo ze Sudic odsunuto skoro 300 německých obyvatel. Na památku těchto bojů je v obci několik památníků obou světových válek. Památník Československých tankistů z roku 1960, pamětní deska V. N. Pugačeva, letadlo Šturmovik bylo nahrazeno v roce 1999 letadlem Delfín, Památník osvobození s tankem T 34 z roku 1980 a Památník padlých německých vojáků obou světových válek. Generál Ludvík Svoboda se v roce 1965 stal čestným občanem Sudic. Od roku 1979 až do roku 1990 patřily k obci Sudice i obce Rohov a Třebom.

 

V obci se také nacházejí kulturní památky. Chloubou obce Sudice je velký pseudogotický orientovaný trojlodní chrám s transeptem. Stavba nového kostela z červené cihly a kamene a stavba fary byla realizována roku 1904 – 1906. Obě stavby prováděl stavitel kostelů ve Slezsku Josef Seifried z Kravař. Všechny obrazy, i křížovou cestu, maloval hlučínský rodák Jan Bochenek v letech 1902 – 1909. Chrám sv. Jana Křtitele je zmenšenou a poněkud pozměněnou kopií Dómu v Kolíně nad Rýnem. Je to chrám v pseudogotickém slohu a představuje ústřední část celého areálu, ke kterému patří ještě ohradní zeď s branou, hrobka, fara a hospodářské budovy. Celý areál byl roku 1990 Ministerstvem kultury ČSR prohlášen za kulturní památku. Chrám sv. Jana Křtitele je chloubou nejen farnosti, ale i celého okolí. O výstavbu tohoto chrámu se zasloužil Páter Arnošt Jureczka. Ten byl po příchodu sovětských vojsk uvězněn ve sklepích fary a po odchodu sovětských vojsk umírá na vyčerpání a útrapy světové války. V kostele se kromě církevních obřadů také konají koncerty, vystoupení chrámových sborů či třeba Mikuláš.

 

V obci stojí také evangelický a pravoslavný kostel vysvěcený v roce 1909. Tento kostel byl původně postavený jako evangelická pohřbívací kaple pro občany Sudic, Sciborzic Wielkich a Rozumic. Po II. světové válce připadl pravoslavné církvi. Dnes se zde konají mše svaté obou církví. Obec má na svém katastru také další sakrální stavby a to šest poutních křížů a Mariánský sloup na hlavním Náměstí zasvěcený Panně Marii, který byl zrekonstruovaný v roce 2009.

 

Od roku 1990 se v obci začaly budovat nové inženýrské sítě a to vodovod, v roce 1997 plynovod a v letech 2003-2004 splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. Občané tak mají možnosti se na všechny sítě napojit a z velké části jsou i napojeni.

 

V obci a jejím okolí se daří vysazovat zeleň a nové aleje. Za posledních pět let se tak podařilo vysadit skoro čtyři sta stromů a také čtyři sta keřů. Za péči o zeleň v obci, získaly Sudice v soutěži Vesnice roku 2010 Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.

 

Spojení do větších měst Opavy a Ostravy je zajišťováno autobusovou dopravou. Již v roce 1974 byla v obci otevřena nová Základní devítiletá škola Sudice, do které chodí děti ze tří obcí – Sudic, Rohova a Třebomi. V letech 1998 až 2004 prošla škola celkovou rekonstrukcí, v roce 2010 se provedla přestavba jednoho pavilonu pro potřeby Mateřské školy za finanční podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Obec tak za posledních deset let provedla v areálu základní školy opravy a rekonstrukce za více než 23 milionů korun.

 

Vedle základní školy leží areál Tělovýchovné jednoty Sokol Sudice s tenisovým kurtem fotbalovým a dětským hřištěm a s krytým posezením pro návštěvníky obce. Hřiště využívá jak základní škola, tak oddíl kopané či volejbalu. Na hřišti je také pohostinství Sport bar.

 

V centru obce stojí zrekonstruována hasičská zbrojnice, do které se krom ostatního vybavení podařilo dobrovolným hasičům společně s vedením obce sehnat a zakoupit modernější požární vozidlo Karosa CAS K 25 – L 101. Dobrovolní hasiči jsou zařazeni do Jednotky požární ochrany III. s výjezdem do deseti minut. Dobrovolní hasiči kromě zabezpečení požární ochrany zajišťují i akce pro místní občany, prohlídky požární techniky, taktická cvičení, ukázky či soutěže v požárním sportu.

 

Na krajích obce leží areály zájmových sdružení. Na jihu u vjezdu do obce, v bývalé pískovně, je to areál AVZO Střeleckého klubu Sudice, kde probíhají dvakrát ročně střelecké závody. V květnu je to soutěž střelby z malorážek O pohár starosty obce a na podzim Memoriál Reného Vitáska – soutěž střelby z pistolí. Tento areál střelci zapůjčují i jiným složkám na pořádání jejich akcí, závody požárního sportu, pivní olympiádu či rodinné akce. Na západní straně obce stojí chata Mysliveckého sdružení Sudice, které se stará o zvěř na katastru naší obce a pořádá na podzim a začátku zimy několik honů. Pořádají zde i akce pro naše občany a to buď opékání masa nebo zvěřinové hody.

 

V obci je také několik obchodů. Samoobslužné prodejny Tempo a Elba, dále pak několik kiosků a asijská prodejna. V obci jsou také dvě restaurace. V restauraci U zlatého džbánu se podávají teplá jídla po celý den. Dále je v obci pošta, autodílna, dvě stolárny, dvě zámečnické dílny, kosmetický salon a kadeřnictví. V obci mají také svá sídla firmy stavební, pokrývačské, instalatérské či betonářské.

 

V obci se celoročně pořádají kulturní, společenské, volnočasové a sportovní aktivity. Pořádají je místní zájmové organizace, sportovci, hasiči, střelci, myslivci, sdružení rodičů při základní škole STROM, klub seniorů, a to buď sami nebo ve spolupráci s obcí. Tím přispívají k udržování místních tradic a zpestření života v obci. Těchto akcí je každoročně plný kalendář. Nejvíce je jich samozřejmě v letních měsících. V restauraci U zlatého džbánu je také velký a malý sál s celkovou kapacitou až 120 míst, kde místní spolky pořádají své plesy či Pochování basy. Probíhají zde také i každoroční setkání se seniory, krmášový koncert, šipkařské turnaje a i rodinné oslavy. V tělocvičně základní školy se také koná maškarní ples a další aktivity dětí základní školy, Helloween, Vánoční jarmark a další akce. Na náměstí se také každoročně odehrává na svátek svatého Jana Křtitele Sudický odpust. Je to dvoudenní akce k svátku patrona obce. V sobotu hudba s ohňostrojem, v neděli pak slavnostní mše svatá a odpoledne vystoupení mažoretek, dětí z mateřské a základní školy. Z dalších vystoupení třeba kouzelník, bubeníci, či bajkeři na jízdních kolech, kolotoče, balonky a bohaté občerstvení se spoustou domácích specialit. Mezi další tradiční akce pak patří Vítání jara s průvodem obcí v čele s Morenou, stavění máje s pálením čarodějnic a kácení máje. Na svátek svatého Ducha smažení vajec, dětský den, pouliční turnaj ve fotbale, sportovní slavnost, pouštění draků aj. Mateřská školka koná na podzim Večer kouzelných světýlek a Sdružení STROM pořádá pro děti brannou hru. Občané obce můžou využívat všechny areály. V obci jsou čtyři nová dětská hřiště. V zimě se napouští přírodní kluziště, na kterém se při mrazivém počasí bruslí a hraje hokej, v létě se zde koná např. Sudická lávka. Před vánocemi se v parku na Náměstí u živého rozsvíceného vánočního stromu zpívají vánoční koledy. Mezi svátky se pak konají další akce jako turnaj v šipkách, zabijačkové hody a silvestrovský fotbal a hokej. Obec vydává od roku 2007 Sudický zpravodaj s informacemi pro občany, které se můžou dovědět i na stránkách obce www.obecsudice.cz nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv, kde se doví více o kulturních, společenských a sportovních akcích obce.

 

Z tohoto pohledu se dá říct, že stojí za to navštívit Sudice. Malou, obyčejnou, ale krásnou vesničku na severu Hlučínska. Můžete zde vidět dominantní chrám svatého Jana Křtitele, a le také menší evangelický a pravoslavný kostel, či plno památníků z období obou světových válek. V Sudicích toho prostě můžete hodně vidět a také se zde i dobře najíst.

 

Z historie obce >

Skip to content