Oficiální stránky obce Sudice

EPIDEMIE

a) Místo možného výskytu

Území správního obvodu ORP Opava - nelze blíže specifikovat

- rozsáhlá území na směrech enormního šíření mikroorganismů
- přetrvávají v závislosti na podmínkách únosnosti daného prostředí
- na specializovaných pracovištích mohou být evokovány v důsledku chyby

Příklady:

Salmonelóza:

- lahůdkářské, cukrářské, masné výrobny a prodejny
- zdroje vody
- prodejny ovoce a zeleniny

Virová hepatitida:

- Nelze specifikovat. Disperzně na území města i dále, neboť se jedná se o návaznost na zdroj a šíření nákazy

Chřipka:

- Nelze specifikovat

Bacilární úplavice a břišní tyf:

Disperzně dle zdroje nákazy. Při kontaminaci vody a potravin v celoměstském rozsahu

- Obdoba platí pro další nebezpečné (zhoubné) infekce

b) Pravděpodobnost výskytu

Při šíření mikroorganismů:

- mohou odpovídat určité periodicitě
- mohou být nepravidelné, až zcela ojedinělé.

c) Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Ohrožení:

- je na zdraví a životech (význam inkubační doby a rychlosti šíření infekce)
- ohrožení je diferencované podle míry odolnosti jednotlivých skupin obyvatelstva.

Čas:

- rozhodující je inkubační doba

Počasí:

- má vliv u bacilární úplavice a u salmonelózy

Intenzitu epidemie zvyšuje:

- nedodržení správné technologie výroby potravin, skladování a prodej
- distribuce závadných potravin a vody
- kumulace obyvatelstva (u chřipky).

Jiné vlivy:

- primární kontaminace potravin, chovů drůbeže a tím vajec u salmonelózy
- přemnožení hlodavců a hmyzu

d) Ohrožení obyvatelstva

- trvalá zdravotní postižení a četná úmrtí

e) Předpokládané škody

Salmonelóza:

- postižení na zdraví, popř. úmrtí dětí a starších osob
- ekonomické ztráty z likvidace závadných potravin a absence v zaměstnání
- vyřazení výroben z provozu

Chřipka:

- postižení na zdraví celé populace, zejm. dětí a starších věkových skupin
- ochromení dopravy, služeb a školství
- absence v zaměstnání

Obecně:

- ztráty v důsledku absence v zaměstnání
- ztráty z mnohonásobně vyšších nákladů na zdravotní péči (léčbu, léky)
- hmotné ztráty z vynucené likvidace potravin

f) Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

- léčba (hospitalizace) nemocných,vyhledávání nemocných, zavedení protiepidemických a karanténních opatření, likvidace závadných potravin, vyšetření a desinfekce zdrojů vody, úpravy vody a potravin, desinsekce a deratizace
- aktivace součástí zdravotnické služby
- stanovení režimu v rámci hygienicko - epidemiologických opatření
- stanovení karanténní zóny, lokalizace ohnisek nákaz
- podle podmínek prevence desinfekce (desinsekce nebo deratizace)

Skip to content