Oficiální stránky obce Sudice

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI EVAKUACI

Všeobecná výstraha

Sledujte informace a bezvýhradně se řiďte pokyny ve sdělovacích prostředcích, pokyny vydanými pracovníky záchranných složek, orgány města nebo jeho zaměstnanci. Dbejte jejich pokynů.

Podle časových možností si připravte evakuační zavazadlo a vhodně se oblečte.

Nepodlehněte panice, pomozte starým lidem, nemocným a dětem.

Jste-li v tísni, vyvěste na viditelné místo bílý terč (prostěradlo, ručník apod.) pro vyžádání pomoci.

Dodržte zásady pro opuštění bytu.

Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Skip to content