Oficiální stránky obce Sudice

EPIZOOTIE

a) Místo možného výskytu

- zemědělská družstva, soukromí zemědělci a chovatelé zvířat
- prostředí, kde dochází k enormnímu rozšíření určitého biologického druhu nebo mikroorganizmu nad rámec jeho únosnosti
- prostory se zavlečením nákazy hospodářských zvířat.

b) Pravděpodobnost výskytu

Při zavlečení nákazy na území ČR a jejím rozšíření do jednotlivých chovů, při objevu šíření nákazy, při zachycení původce, při výskytu v příslušném chovu hospodářských zvířat

- závisí na zachycení původce šíření nákazy uvnitř příslušného chovu hospodářských zvířat
- časová údobí výskytu bývají nepravidelná

c) Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Ovlivňující faktory:

- obchodování se zvířaty
- nedovolené přesuny
- nedodržení karanténních podmínek
- nesprávná evidence
- některá nebezpečí přenosu na člověka
- závislost na účinnosti a rychlosti zamezení šíření nákazy
- šíření na celé chovy

d) Ohrožení obyvatelstva

- zprostředkovaně přenosem ze zvířat, s nebezpečím nemoci až úmrtí

e) Předpokládané škody

Přímé škody:

- hmotné ztráty v důsledku úhynu a vynucené likvidace jatečných zvířat
- náklady na likvidaci.

Nepřímé škody:

- ztráty z mnohonásobně vyšších nákladů na prevenci a veterinární
- očista a DDD
- obnova chovu

f) Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

- propad produkce jatečných zvířat (nedostatek potravin).

g) Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Obecné zásady:

- klinické vyšetření, odběr laboratorních vzorků, laboratorní diagnostika, vyhlášení opatření
- stanovení režimu v rámci hygienicko - epidemiologických opatření
- provádění desinfekce a desinsekce a lokalizace ohnisek nákaz
- přijetí opatření v zemědělských hospodářstvích
- přijetí veterinárních opatření
- likvidace uhynulých zvířat

Prasata:

- vyšetření klinické
- odběr laboratorních vzorků
- laboratorní diagnostika
- vyhlášení opatření
- likvidace uhynulých, nemocných a podezřelých kusů z nákazy
- očista a DDD

Skip to content