Oficiální stránky obce Sudice

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A PŘEDPISY OBCE

Vyhlášky

Pro prohlížení těchto souborů je zapotřebí mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader.

 

Výhláška 01/2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška 02/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyhláška 01/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška 01/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výhláška 01/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Výhláška 02/2019 - o místním poplatku ze psů

Výhláška 03/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Výhláška 04/2019 - o místním poplatku ze vstupného

Výhláška 05/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška 01/2016 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Vyhláška 02/2015 - Požární řád obce

Vyhláška 01/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem

Vyhláška 01/2014 - zákaz provozování loterií

Vyhláška 01/2005 - část společného obvodu školy

Vyhláška 02/2004 - ruší se OZV č. 1/1993 o stanovení poplatků za pobyt dětí v mateřské škole, školní družině a školním klubu

Vyhláška 01/2003 - závazné části územního plánu obce Sudice

Vyhláška 04/2002 - dodržování místních záležitostí veřejného pořádku

Vyhláška 03/2002 - vytvoření a použití účelového fondu

Vyhláška 13/1999 - koeficient pro výpočet daně z nemovitosti na katastru obce Sudice


Předpisy

Skip to content