Oficiální stránky obce Sudice

DLOUHO TRVAJÍCÍ SUCHO

a) Místo možného výskytu

- místa se vyznačují převážně shodnými teplotními a tlakovými podmínkami
- v dílčích lokalitách se jejich dopad různí

b) Pravděpodobnost výskytu

- vznikají v letních měsících, sucho se vyskytuje i po jinou část roku
- vyvolávají je klimatické procesy, převážně dlouhodobé tlakové výše nad určitým teritoriem

c) Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

- ohrožení je úměrné délce trvání
- vedro a sucho znamená zvýšený odpar vody - celkový její nedostatek, zátěžové biologické procesy, hnilobné procesy, růst vodní řasy, přemnožení mikroorganismů, zhoršenou kvalitu vody, a sníženou trvanlivost potravin a ostatního biologického materiálu.

d) Ohrožení obyvatelstva

- zátěž na rizikové skupiny nemocných - kardiaci, astmatici, dlouhodobě nemocní
- ztížené podmínky osobní hygieny
- ohrožení obyvatelstva popálením při lokálních požárech

e) Předpokládané škody

- na zemědělské úrodě
- na vegetaci obecně
- v souvislosti s růstem náhrad za zdravotní péči

f) Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

- problémy v zásobování vodou
- poruchy energetických dodávek
- poruchy v telekomunikační síti
- poruchy ve výrobních provozech
- vyplavování ropných produktů
- havárie v dopravě
- epidemie
- požáry
- epidemie
- potravinové krize

g) Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

- rozvoz vody při opatřeních nouzového zásobování
- řešení hygienicko - epidemiologická opatření
- zajištění stálého dispečinku a monitorování požární situace a ve zvýšené míře provádění kontrol

Skip to content