Oficiální stránky obce Sudice

ObčanServer

Obec Sudice zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer. VSTOUPIT

Každý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem:

- vyhledat pozemek nebo budovu v KÚ ……. a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou
- získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
- měřit vzdálenosti a obsah ploch
- vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.
- přehledná nápověda

Skip to content