Oficiální stránky obce Sudice

JAK SE ZACHOVAT

Jak se zachovat po spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha"

Okamžitě se ukryjte- vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i obytný dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

Zavřete okna a dveře - když se ukryjete v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může signalizovat např. únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření úkrytového prostoru i osob.

Získávejte informace o situaci - informace o aktuálním dění a pokynech pro obyvatelstvo získáte z hromadných informačních prostředků (rádio, televize, přijaté SMS zprávy na váš mobilní telefon, hlášení obecního rozhlasu, megafony apod.).

Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na www.firebrno.cz

Skip to content