Oficiální stránky obce Sudice

POVODNĚ

Před povodní:

- Včas se informujte na Vašem obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení při povodni.
- Pokud Vás může povodeň ohrožovat :
- Připravte si pytle a písek, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken.
- Pokud je zřejmé, že Vás povodeň zasáhne:
- Přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.
- Připravte si evakuační zavazadlo a řiďte se pokyny k evakuaci.
- Sledujte sdělovací prostředky
- Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený prostor. Nezapomeňte na evakuační zavazadlo.

Po povodni:

- Nechte si zkontrolovat stav obydlí – statiku, rozvody energií
- Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika.(Celou likvidaci provádějte s ochrannými prostředky)

Skip to content