Oficiální stránky obce Sudice

DLOUHO TRVAJÍCÍ SUCHO

Všeobecné

- zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusťte paniku
- informujte záchranné složky na číslech tísňového volání (pokud již nezasahují)
- bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jednotek
- chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a nemocným lidem
- neprodleně varujte ostatní ohrožené osoby
- opusťte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci
- dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic
- nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy

Při požáru

- oznamte situaci na linku 150
- varujte a vyveďte ohrožené osoby (do příjezdu záchranných jednotek)
- zastavte plyn, vypněte el. proud, vezměte nejnutnější věci (doklady, peníze, užívané léky)
- odstraňte předměty, které mohou vybuchnout nebo přispět k větší intenzitě požáru
- nevětrejte
- opusťte ohrožený prostor
- nepoužívejte výtah
- pokud je možno, buďte nápomocni zasahujícím jednotkám informací o zasaženém prostoru
- nedopusťte paniku a snažte se správně odhadnout situaci a vlastní síly
- snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou
- pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. (informujte obyvatele v ohrožených domech, odstraňte motorová vozidla z příjezdové komunikace a veškeré překážky v blízkosti požářiště)
- neodvětrávejte prostory v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak vzduch)
- do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
- při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.) Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte, co se stalo a udejte adresu (ulice + č.p.), v případě delších ulic je vhodné též udat příčnou ulici, která je poblíž. Pokud je popis místa pomocí ulic obtížný, je možno též použít ustálené místní názvy (les U dubu, osada Výsluní apod.) a popsat příjezdovou cestu. Všechny tyto údaje jsou velmi důležité, neboť na nich závisí rychlost dojezdu jednotky a následné zahájení zásahu.

Skip to content