Oficiální stránky obce Sudice

ODPADY NEPATŘÍ DO KAMEN

Odpady nepatří do kamen aneb co může vzniknout spálením odpadu

 

Je mrazivé zimní odpoledne, psa by nevyhnal, nejen pro tu zimu, ale hlavně pro štiplavý kouř, který se valí z místních topenišť.

I dnes, v době plynofikace obcí, můžeme najít obydlené místo, kde je lepší nevystrkovat nos a zůstat doma za kamny. Někteří lidé totiž doma pálí místo dřeva nebo uhlí odpadky. Zamysleli jste se někdy, co potom takový kouř z kamen obsahuje?

Při spalování odpadu vzniká celá řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší. Mezi nejznámější patří dioxiny, které jsou rakovinotvorné a poškozují imunitní systém a hormonální soustavu. Polyaromatické uhlovodíky mají podobný účinek jako kouř z cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči. Pokud vás bolí hlava nebo se cítíte unaveni a nervózní, může to být následkem styrenu, který jste vdechli. Těžké kovy obsažené např. v tiskařských barvách mohou vyvolat u dětí vrozené vady a rakovinu. Tyto látky jsou bezbarvé,většinou je poznáváme jen podle nepříjemného zápachu. To si lidé často neuvědomují, mají pocit, že když kouř z jejich kamen není černý nebo barevný, neškodí. Opak je pravdou. Na tyto jedovaté látky nejcitlivěji reagují děti, těhotné ženy , starší lidé a astmatici, ale škodí nám všem.

Co bychom neměli doma spalovat a proč?

  • Především plasty, hoří sice docela dobře, ale při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a PET lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Všechny plastové obaly a výrobky bychom měli uložit do kontejneru na plasty.
  • Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna Při spalování se uvolňují dioxiny a formaldehydy. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
  • Celobarevné letáky a časopisy obsahují velké množství těžkých kovů z barev , které se uvolňují při spalování. Papír patří do kontejneru na papír nebo do sběrného dvora.
  • Spalováním nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) vznikají chlororganické látky a těžké kovy.
  • Odpad po vypláchnutí můžeme uložit do kontejneru na plasty.
  • Z nebezpečných odpadů (baterie, barvy, léky) se uvolňují toxické látky, které obsahují
  • Odvážíme do sběrného dvora, léčiva můžeme vrátit i v lékárně.
  • Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.
  • Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
  • Dokonce i tráva, listí a zbytky potravin jsou velkým zdrojem dioxinů, pokud je pálíme. Patří na kompost nebo do směsného odpadu.

 

Proč nemůžeme pálit odpad v kamnech a v Brně se může pálit ve spalovně? Spalovna určená ke zneškodňování odpadu pracuje při vysokých teplotách, dochází k téměř dokonalému spalování, při kterém je většina odpadních plynných látek zneškodněna. Spalovny jsou navíc vybaveny účinným systémem filtrace spalin. Přesto i zde dochází k malým únikům škodlivých látek, proto je mnohem vhodnější odpad třídit a následně recyklovat. Tím, že odpad využijeme jako surovinu, šetříme původní suroviny i energii.

V místních topeništích dochází k nedokonalému spalování, při nízkých teplotách se uvolňují velmi nebezpečné látky, o kterých se mluví v textu.

 

Podle materiálů sdružení ARNIKA zpracoval Jan Toman
Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov
Zdroj: Enviweb

Skip to content