Oficiální stránky obce Sudice

VÝVOJ POČTU OBYVATEL

V roce 1784 patřily Sudice svou velikostí na třetí místo mezi 38 sídly Hlučínska. Největší byl Hlučín s 934 obyvateli, následován Kravařemi s 833 obyvateli a Sudicemi s 767 obyvateli. V roce 1921 se Sudice posunuly až na 21 místo, když čtyři sídla již svým počtem obyvatel překročila 2500 obyvatel.

Vliv na počet obyvatel v obci mělo několik okolností:

  • nové železniční tratě postavené v 19. století vedly daleko od obce (Hornoslezská dráha pod tlakem knížete Lichnowského postavila spojnici Opava - Ratiboř přes Chuchelnou, tato varianta byla kritizována Pruským sněmem, jedna z dříve projednávaných tras vedla přes Třebom)
  • do Sudic si nenašel cestu průmysl
  • v okolí obce nejsou zdroje nerostných surovin (kontrolní vrty k zjištění zásob sádrovce byly prováděny v 30. letech minulého století, byla uvažována podpovrchová těžba)

Tyto okolnosti,včetně poměrně velké vzdálenosti a špatného dopravního spojení do center průmyslu - Ostravy, Rybníku a Gliwic, tak vedly k zastavení růstu obyvatel žijících v obci a následnému poklesu. Pokles ve dvacátém století ještě umocnily historické události připojení Hlučínska k Československu v roce 1920 a tragické události II. světové války.

Vývoj počtu obyvatel byl následující:

Skip to content