Oficiální stránky obce Sudice

VYPIS KULT. PAMÁTEK

Vypis z Ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek a movitých kult. památek
k 31.5.2003

SUDICE

k.ú.: Sudice kód

k.ú.: 380609501 Č.

FSÚ: 758752

Č. lSJ: 15875

mapa 1: 50 000 = 15-23 15-41

38098/8-3080 farní kostel sv. Jana Křtitele s areálem

na úbočí kopce v severní části obce - vlastník: (ŘKFÚ Sudice)

Hodnotný areál z 1. desetiletí 20. století (1906) od Josefa Seyfrieda z Kravař.

Monumentální pseudogotická architektura s areálem, typická pro Hlučínsko.

38098/8-3080/1 farní kostel sv. Jana Křtitele

parc.č.: 1, stav.

Monumentální pseudogotická stavba od Josefa Seyfrieda z Kravař, opravena po 2. sv. válce.

38098 / 8-308012 fara čP. 11

parc.č.: 13, stav.

Volně stojící jednopodlažní stavba z režných cihel, součást pseudogotického areálu farního kostela z 1. desetiletí 20. století od J. Seyfrieda.

38098 - 8-3080/3 komplex hospodářských budov

v areálu fary parc.č.: 11, stav.

Uzavřený komplex tří hospodářských budov z režného zdiva z 1. desetiletí 20. století od J. Seyfrieda.

38098 / 8-3080/4 hrobka

parc.č.: 5, o.p.

Přízemní stavba obdélného půdorysu z červených cihel z 1. desetiletí 20. století, součást areálu kostela.

38098/8-3080/5 ohradní zeď se vstupní branou

parc.č.: 2, o.p.

Ohradní zed se vstupní částí s přízemní stavbou z červených cihel na obdélném půdorysu. Součást jednotně řešeného areálu z 1. desetiletí 20. století.

33101/8-2183 památník čs. tankistů /U!

za obcí, na cestě k česko-polské hranici, parc.č.: 490, o.p.

Památník osvobozovacích bojů, postaven v roce 1960.

Ochranné pásmo vyhlášeno rozhodnutím ONV v Opavě. OVÚP 960/82-Hor. pouze pro tento památník

parc.č.: 489,490-494, 517, 518, 551,658

Skip to content