Oficiální stránky obce Sudice

HISTORICKÉ MAPY

Mapy zapůjčil ze své sbírky Ing. Milan Černohorský, občan obce Sudice.

 

Mapa Kreis Ratibor 1:150 000

 

Výřez z mapy Kreis Ratibor v měřítku 1:150 000, vydané nakladatelstvím Carl Flemming v Glogau asi v roce 1895. Červeně je zakreslena hranice okresu Ratiboř, která na jižním okraji, na řece Opavě, tvoří státní hranici mezi Rakouskem a Pruskem.

 

Za povšimnutí stojí porovnat velikosti obcí vzhledem k současnému stavu (počtu obyvatel).

Mapa z roku 1895


 

Generálka z roku 1914

Generálka 1:200 000 z roku 1914

 

Výřez z generální mapy 1:200 000 z roku 1914, list 36° 50°-Troppau (vydal K.u.K. Militar - geographisches Institut pro rakousko-uherskou armádu). Na mapě jsou použity pouze německé názvy sídel. Statní hranice mezi Rakouskem a Pruskem obchází obloukem Opavu (Troppau) a pak vede po řece Opavě na Ostravu.

Celé Hlučínsko (Hultschinen Ländchen) je ještě součástí Pruska (Německa).

 


 

Speciálka 1:75 000

 

Výřez ze speciální mapy vydané roku 1935, list 3960-Sudice, provedení 5-barevný tisk.

Na výřezu "Sudicko-Třebomský" výběžek, pod českými názvy obcí Sudice a Třebom jsou uvedeny německé varianty nazvů obcí (obě obce měly převahu obyvatel německé národnosti)

 

Speciálka z roku 1935


 

Generálka z roku 1935

Generálka 1:200 000 z roku 1935

 

Výřez z generální mapy 1:200 000, list 36° 50°, vydání z roku 1935. Na výřezu je západní část Hlučínska včetně Opavy.

Jsou zde zakresleny obě tehdy používané železniční tratě vedoucí z Opavy do Německa: Opava-Ratibor, přes Chuchelnou a Opava-Bauerwitz (polsky Baborów) směrem na Piltsch (polsky Pilszcz).

 

 


 

Mapa Severomoravského kraje z roku 1960

 

Výřez z mapy Severomoravského kraje z roku 1960 vydané Ústřední správou geodézie a kartografie v Praze.

Na výřezu je západní část Hlučínska se stavem silniční sítě v roce 1960. Silnice I. třídy číslo 46 je vedena přes Polsko, na silnici ale nebyly hraniční přechody. Značení I. třídou vyplývalo ze stanovených vojenských přepravních tras Varšavské smlouvy.

 

 

Severomor. kraj 1960

Skip to content