Oficiální stránky obce Sudice

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY V ZŠ SUDICE

Projekt

Vybudování odborné učebny v ZŠ Sudice

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003643

Příjemce dotace: Obec Sudice

Výzva: 46. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání

Celkové náklady:   7 735 942 Kč

Dotace:                     6 630 202,80Kč

 

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky na základní škole v Sudicích. Toho bude dosaženo vybudováním nové multimediální učebny, která umožní moderní a efektivní výuku, jazyků, digitálních technologií i dalších předmětů. Součástí projektu je také pořízení schodolezu a úpravy školního atria.

Doba realizace projektu je do 31. 10. 2019

Skip to content