Oficiální stránky obce Sudice

JE ČAS NA AKTIVNÍHO SENIORA

Obec Pietrowice Wielkie realizuje polsko-český projekt s názvem “Je čas na aktivního seniora.” Českým partnerem projektu byla Obec Sudica. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem. Realizace aktivit projektu byla plánována do prosince 2021. Projekt spočíval v budování partnerství mezi polskými a českými obcemi prostřednictvím společné realizace aktivit seniorské politiky, včetně rekreace a integrace. Byly uspořádány dva kondiční maratony pro seniory a zájezd do Ostravy. Hlavním cílem projektu bylo prohloubit partnerství mezi obcí Pietrowice Wielkie a obcí Sudice, která pro své obyvatele realizuje i tematické úkoly související se seniorskou politikou. Specifickým cílem projektu bylo navíc integrovat především seniory, ale i ostatní obyvatele obou partnerských obcí formou rekreačních (maratony) a kulturně-rekreačních aktivit (exkurze).

Comments are closed.

Skip to content