Oficiální stránky obce Sudice

Soutěžní anketa Alej roku 2023 hledá nejkrásnější alej nebo stromořadí v Česku!

2. 10. 2023

Spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů, jakožto česká nezisková organizace spojující jedince usilující o lepší životní prostředí, pořádá v roce 2023 již třináctý ročník ankety Alej roku, soutěž o nejkrásnější alej/stromořadí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Soutěž je určena nejen pro širokou veřejnost, ale také pro představitele obecních nebo městských úřadů. Zapojte se jako vesnice/městys/město do této ankety, soutěžte s alejí a vyhrajte titul Alej roku.

Strategický rámec České republiky vymezuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje rozhodující a mají se promítnout do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel. Stanovenými cíli v ochraně přírody pro r. 2030 jsou následující zvýšení odolnosti ekosystémů, společnosti a všech odvětví hospodářství vůči změně klimatu (adaptace na změnu klimatu).

Důležitá je rovněž ochrana, zachování a obnova biologické rozmanitosti. Potřeba je také posílení ekologicky pozitivních pobídek. Cílem je dosáhnout zlepšení životního prostředí, a to v oblasti ovzduší, vody a půdy, ochrana zdraví a dobrých životních podmínek Evropanů. Klíčovými kroky k naplnění těchto cílů je zlepšení struktury krajiny a vhodnější způsoby hospodaření. Ochrana, péče a propagace alejí může být významnou součástí k uskutečnění těchto kroků.

Aleje a stromořadí jsou významným krajinným prvkem a již od nepaměti utvářejí harmonický charakter české krajiny. Stromořadí ve volné krajině mají blahodárný přínos pro lidi i pro biologickou rozmanitost. Mezi pozitivní přínosy alejí a stromořadí patří: 

  • V létě alej chrání pěší, cyklisty a řidiče před slunečním žárem;
  • Stín chrání povrch vozovky před přehřátím a následným vyjížděním kolejí do změklého povrchu nebo praskáním;
  • Stromořadí omezuje hluk, který se ze silnic šíří k obytné zástavbě;
  • Každý vzrostlý strom je domovem desítek nebo i stovek druhů rostlin a živočichů;
  • Stromy pohlcují jemný polétavý prach a další škodliviny a zabraňují půdní erozi a další.

Právě prostřednictvím ankety Alej roku se snažíme na význam alejí/stromořadí upozornit a přispět tak nejen k jejich zachování, ochraně a péči, ale také motivovat veřejnost k péči o aleje a výsadbou nových stromů.

Nominujte Alej roku 2023

Přihlaste jako zástupce občanů do soutěže alej či stromořadí z vaší obce, ať už pro její vizuální krásu nebo příběh s ní spjatý. Představte prostřednictvím ankety alej, která má pro vaši obec a její občany speciální význam. Může se jednat o aleje památné, letité i nově vysázené, lemující například cesty ke hřbitovu, ke kulturní památce, na místních cyklostezkách, při vodních tocích nebo na jakémkoliv jiném místě. Upozornit můžete také na alej, které hrozí vykácení a nominací tak zvýšit šanci k její záchraně.

Zapojením vaší obce do ankety Alej roku 2023 podpoříte aktivity ochrany životního prostředí našeho sdružení Arnika a současně se do nich jako obec aktivně zapojíte. Budete mít možnost poukázat na to, že je pro vás místní alej nebo stromořadí důležitým přírodním i kulturním prvkem krajiny a zdravého životního prostředí. Anketa Alej roku je také výbornou příležitostí zachovat významné hodnoty pro obyvatele vaší obce i pro další generace, a zvýšit tak zájem a aktivitu občanů v lokalitě. Účast v naší anketě může pro vaši obec znamenat v neposlední řadě také veřejné zviditelnění. Nominované aleje představujeme nejen na našem webu a sociálních sítích, ale o nominacích vydáváme také regionální a celostátní tiskové zprávy. Anketu propagujeme v tištěných i internetových médiích a v programech rozhlasových stanic.

Alej nebo stromořadí nominujte do celorepublikové ankety Alej roku 2023 do 26. 10. 2023. Přihlásit ji můžete prostřednictvím nominačního formuláře, kde nám kromě vašich kontaktních údajů uvedete lokalizační informace aleje/stromořadí, 1-3 fotografie aleje nebo stromořadí a popis aleje či stromořadí. Více informací k pravidlům ankety naleznete zde. Můžete také kontaktovat přímo koordinátorku ankety Denisu Hronovou na e-mailové adrese: denisa.hronova@arnika.org.

O vítězi rozhodne veřejnost v on-line hlasování na naší webové stránce do 25. ledna 2024. Poté 1. února vyhlásíme 14 regionálních vítězek a z nich jednu vítěznou Alej roku 2023. Na závěr proběhne veřejná slavnost, kde budou vítězům za účastí patronů ankety předány diplomy a ceny. Ve vítězné aleji bude nainstalována pamětní tabule.

K pozvánce Vám posílám v příloze článek a plakát o aktuálním ročníku ankety Alej roku, který můžete použít na webu obce anebo v obecním zpravodaji.

Budeme se těšit na vaše nominace.

S přáním všeho dobrého

Denisa Hronová – Arnika
Koordinátorka fotosoutěže Vítání jara
+420777289318
denisa.hronova@arnika.org

 

Last modified: 2. 10. 2023

Comments are closed.

Skip to content