Oficiální stránky obce Sudice

Přehled opatření

9. 10. 2020

Od 9.10.2020 od 0:00 hod. do 11.10.2020 23:59 hod.

Zakazuje

• Hromadné akce konané v počtu vyšším než
– deset osob ve vnitřních prostorech
– dvacet osob ve vnějších prostorách
Koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých
se převážně zpívá, včetně zkoušek

Výjimky ze zákazu:

• Výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě
(registrované partnerství), pohřbu, schůze, zasedání ústavních orgánů, orgánu veřejné
moci, soudů

Zakazuje

• Provoz heren a kasin.
• Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb.
• Provoz umělých koupališť, wellness, saun, solárií a solných jeskyní.
• Návštěvy zoologických zahrad
• Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a návštěv domovů pro seniory

Omezuje

• Divadelní, filmová a jiná představení s účasti nejvýše 500 diváků za specifických
podmínek.
• Sportovní akce organizované sportovními svazy na max 130 osob
• Bohoslužby s účasti max. 100 osob, při bohoslužbě se nezpívá
• Provoz stravovacích služeb do 20:00 hod.
• Zákazníci stravovacích služeb musí: odstup 1,5 m, u jednoho stolu nejvýše 4 zákazníci,
zákaz produkce živé hudby a tance, zákaz wifi připojení pro veřejnost, omezení
vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, a pobývat v nich
nejvýše ve skupinách po dvou osobách (mezi skupinami rozestup alespoň 2 m)

Od 12.10.2020 od 0:00 hod. do 25.10.2020 23:59 hod.

Zakazuje

• Hromadné akce konané v počtu vyšším než
– deset osob ve vnitřních prostorech
– dvacet osob ve vnějších prostorách, a to včetně bohoslužeb a jiných náboženských
obřadů (10 osob), slavností, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce

Výjimka ze zákazu:

• Schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a
jiných veřejnoprávních osob s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob (rozestup 2 m)

Zakazuje

• Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusu a
varieté
• Společná zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště
• Poutě a podobné tradiční akce
• Provoz a používání vnitřních sportovišť, provoz a používání umělých vnitřních koupališť
a bazénů, včetně saun, solárií a wellness, provoz heren a kasin, návštěvy a prohlídky
muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků, hvězdáren a planetárií

Omezuje

• Úřední hodiny pro veřejnost – 5 hodin denně 2x v týdnu

Od 19.10 2020 dochází k omezení svatebních obřadů a pohřbů:
• Účast není vyšší než 30 osob

 

Opatření.pdf

Last modified: 9. 10. 2020

Comments are closed.

Skip to content