Oficiální stránky obce Sudice

Informace Krizového štábu Moravskoslezského kraje

26. 3. 2020

 1.            Opětovně vyzýváme občany, aby nenavštěvovali své babičky a
  dědečky, které tím mohou za současné situace ohrozit. Buďte s nimi v
  kontaktu jiným způsobem, např. osobní návštěvou, zajistěte jim nákup a vše
  potřebné.2.            Vyzýváme provozovatele parkovišť, aby zvedli závory na
  parkovištích. Dotýkání se automatických tlačítek velkým množství lidí
  zvyšuje možnost přenosu nákazy.

  3.            Vyzýváme pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách,
  aby, pokud se u nich projeví jakékoliv příznaky nákazy, nechodili do práce.

  4.            Vyzýváme provozovatele sanitních služeb, aby při převozu
  pacientů dodržovali maximální hygienu, zajistili pro pacienty ochranné
  pomůcky a omezili počet převážených. Nejlépe pouze 1 pacient nebo pouze
  rodinní příslušníci (např. rodič + dítě).

  5.            Není možné sdělovat obcím jména nakažených pacientů. Pro
  medializaci jsou hranicí ORP.

  6.            Vyzveme ústřední krizový štáb, aby pozitivním způsobem řešil
  problematiku tzv. pendlerů.  Dále vyzveme ústřední krizový štáb, aby všichni
  občané, kteří se vrací do Prahy (přílety ze zahraničí) se přihlásili a byla
  zajištěna bezpečnost (aby lidé nejezdili vlaky např. do Ostravy a až pak se
  přihlásili  na KHS OVA

Last modified: 26. 3. 2020

Comments are closed.

Skip to content