Rozpočet na r.2007
schválený zastupitelstvem obce dne 18.12.2006

Daňové příjmy:
Daň z nemovitosti 1511600.000,--
Daň z přidané hodnoty12111,500.000,--
Daň ze závislé činnosti1111680.000,--
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výn111350.000,--
Daň z příjmů podnikatelů1112110.000,--
Daň z příjmů právnických osob1121900.000,--

Místní poplatky:
Poplatek ze psů134110.000,--
Poplatek za užívání veř.prostranství13438.000,--
Poplatek za prov.výherní hrací přístroj134720.000,--
Poplatek za likvidaci kom.odpadu1337230.000,--

Nedaňové příjmy:
Správní poplatky136115.000,--
Příjmy z pronájmu pozemků101215.000,--
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor3613190.000,--
Příjmy z pronájmu bytů3612180.000,--
Příjmy z nájmu za hrobové místo36322.000,--
Příjmy za sběr kom.odpadu/cena/372265.000,--
Příjmy z úroků ČS a.s.631010.000,--

Ostatní příjmy:
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků617150.000,--
Příjmy z úhrad dobýv.prostoru6409 10.000,--

Dotace:
Neinvestiční přijaté dotace od obcí4121500.000,--
Neinvestiční přijaté dotace ze SR4112302.303,--

PŘÍJMY CELKEM: 5,447.303,--

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ve výši 1,192.697,-- z přebytku r.2006.

VÝDAJE:

Běžné:
Dopravní obslužnost222170.000,--
Oprava a údržba MK:2212300.000,--
Záležitosti kultury3319110.000,--
Činnost registrovaných církví333060.000,--
Bytové hospodářství361260.000,--
Bezdrátový rozhlas+internet6171300.000,--
Veřejné osvětlení3631100.000,--
Pohřebnictví363210.000,--
Nebytové prostory3613100.000,--
Sběr a svoz kom.odpadu3722380.000,--
Péče o vzhled a veř.zeleň374590.000,--
Požární ochrana551285.000,--
Místní zastup.orgány6112670.000,--
Vnitřní správa61711.511.000,--
Vnitřní správa-II.splátka OÚ6171200.000,--
Neinvest.příspěvek přísp.org.31131,310.000,---
Neinvest.příspěvek občans.sdruž.6409100.000,--
Neinvest.příspěvek nezisk.org.64099.000,--
Splátka úvěru ČS a.s.Ostrava-ČOV8124500.000,--
Splátka úvěru SFŽP-ČOV8124288.000,--
Splátka úvěru ČS a.s.MK-Zámeck:8124160.000,--
Splátka úroků z úvěru ČS a.s.-ČOV2321162.000,--
Splátka úroků z úvěru SFŽP ČOV232130.000,--
Splátka úroků z úvěru ČS a.s.MK-Zám:221220.000,--

VÝDAJE CELKEM 6,640.000,--