Rozpočet na r.2006
schválený zastupitelstvem obce dne 14.12.2005

Daňové příjmy:
Daň z nemovitosti 1511600.000,--
Daň z přidané hodnoty12111,250.000,--
Daň ze závislé činnosti1111650.000,--
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výn111355.000,--
Daň z příjmů podnikatelů1112230.000,--
Daň z příjmů právnických osob1121830.000,--

Místní poplatky:
Poplatek ze psů134111.000,--
Poplatek za užívání veř.prostranství134315.000,--
Poplatek za prov.výherní hrací přístroj134720.000,--
Poplatek za likvidaci kom.odpadu1337260.000,--

Nedaňové příjmy:
Správní poplatky136115.000,--
Příjmy z pronájmu pozemků101215.000,--
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor3613230.000,--
Příjmy z pronájmu bytů3612280.000,--
Příjmy z nájmu za hrobové místo36322.000,--
Příjmy za sběr kom.odpadu/cena/372265.000,--
Příjmy z úroků ČS a.s.631015.000,--

Ostatní příjmy:
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků617160.000,--
Příjmy z úhrad dobýv.prostoru6409 10.000,--

Dotace:
Neinvestiční přijaté dotace od obcí4121300.000,--
Neinvestiční přijaté dotace ze SR4112292.000,--

PŘÍJMY CELKEM: 5,205.000,--

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ve výši 770.000,-- z přebytku r.2005.

VÝDAJE:

Běžné:
Dopravní obslužnost2221100.000,--
Oprava a údržba MK:2212100.000,--
Záležitosti kultury3319110.000,--
Činnost registrovaných církví333060.000,--
Bytové hospodářství361280.000,--
Bezdrátový rozhlas+internet6171180.000,--
Veřejné osvětlení3631100.000,--
Pohřebnictví363220.000,--
Nebytové prostory361380.000,--
Sběr a svoz kom.odpadu3722350.000,--
Péče o vzhled a veř.zeleň374590.000,--
Požární ochrana551285.000,--
Místní zastup.orgány6112630.000,--
Vnitřní správa61711.400.000,--
Vnitřní správa-II.splátka OÚ6171100.000,--
Neinvest.příspěvek přísp.org.31131,100.000,---
Neinvest.příspěvek občans.sdruž.6409100.000,--
Neinvest.příspěvek nezisk.org.64099.000,--
Splátka úvěru ČS a.s.Ostrava-ČOV8124500.000,--
Splátka úvěru SFŽP-ČOV8124288.000,--
Splátka úvěru ČS a.s.MK-Zámeck:8124200.000,--
Splátka úroků z úvěru ČS a.s.-ČOV2321192.000,--
Splátka úroků z úvěru SFŽP ČOV232143.000,--
Splátka úroků z úvěru ČS a.s.MK-Zám:221258.000,--

VÝDAJE CELKEM 5,975.000,--